Logga in

Till toppen av sidan

Först att erbjuda avdelning med HBTQI-inriktning

Som första äldreboende i Sverige erbjuder Hanveden en hbtqi-inriktning för personer i behov av somatisk vård och omsorg. På vår regnbågsavdelning har vi skapat en öppen och inkluderande boendemiljö där du kan vara precis som du är.

hbqti regnbågsavdelning

Är du homosexuell, bisexuell, transperson, queer, intersexperson eller känner du bara en stark samhörighet med hbtqi-världen – hos oss är alla välkomna. Med ledorden Öppenhet – Trygghet – Gemenskap som rättesnöre utformar vi en kvalitativ vård och omsorg enligt dina behov och önskemål.

Öppenhet

Vi är alla unika, och vi ser varandras olikheter som styrkor som berikar vår tillvaro. Vi premierar öppenhet utan fördomar där vi tillsammans skapar en sann och ärlig atmosfär och boendemiljö. Hur har du levt ditt liv? Vilka utmaningar har du stött på? Vad är du stolt över och vilka är dina största segrar? Hos oss delar vi gärna med oss av varandras livserfarenheter för att tillsammans finna glädje och styrka.

Trygghet

Genom öppenhet skapar vi trygghet. På vår regnbågsavdelning får du vara precis som du är och erbjuds det stöd för att leva ditt liv fullt ut. Tillsammans genomför vi aktiviteter och evenemang, samtalar om dagen eller livet för att på riktigt möta varandra. Trygghet handlar också om att få kunna dra sig tillbaka, att vara själv, eller dela med sig av sina tankar med en person på tu man hand. Våra engagerade medarbetare lyssnar gärna eller förmedlar professionellt samtalsstöd.

Gemenskap

Genom öppenhet och trygghet skapar vi gemenskap. En gemenskap byggt på tillit, medkänsla och förståelse. Vi lär av varandras upplevelser och erfarenheter och utformar tillsammans en meningsfull vardag. Genom vårt närverk bjuder vi in underhållare, författare, präster och andra yrkesutövare som på ett eller annat sätt har en koppling till hbtqi-rörelsen. Genom ditt godkännande är dina närstående naturligtvis välkomna till vår regnbågsavdelning närhelst de önskar.

Vill du bo på vår regnbågsavdelning?

Frösunda Hanveden har avtal med Stockholm, Haninge, Huddinge, Upplands Väsby, Nynäshamn, Täby och Ekerö.

Kontakta din handläggare i din kommun!

 

Samverkan med RFSL

Tillsammans med RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter – har vi utformat vår unika regnbågsavdelning till Storstockholms årsrika hbtqi-personer. Vi är stolta att som första aktör i Sverige – på riktigt – erbjuda en boendemiljö som gör skillnad i vårt samhälle. Vår målsättning är enkel – att förbättra hbtqi-personers levnadsvillkor och erbjuda en boendemiljö byggt på öppenhet, trygghet och gemenskap. Tillsammans är vi starkare och har större möjligheter att utforma din vardag som du vill ha den.

Aktiviteter, evenemang, kultur eller helt enkelt någon att prata med – med RFSL:s kunskaper och nätverk bygger vi broar och skapar kontakt med andra hbtqi-personer på ålderns höst.

hbqti certifierad personal

Här jobbar vår HBTQI-certifierade personal

En hbtqi-certifiering är en kvalitetsstämpel. Certifikatet skickar en tydlig signal att verksamheten arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt. I stort handlar det om mänskliga rättigheter i vardagen.

Inkluderande bemötande

Alla medarbetare som arbetar på Hanvedens regnbågsavdelning, tillsvidareanställda såväl som vikarier, har genomgått RFSL:s certifieringsutbildning. Utbildningspaketet omfattar totalt fyra utbildningstillfällen (halvdagar) inklusive workshops, handledning, handlingsplan och uppföljning. Var tredje år är det dags för omcertifiering, allt detta för att säkerställa en tillvaro och boendemiljö där alla känner sig inkluderade.

För dig som boende innebär certifieringen att du varje dag möter trygga medarbetare som utnyttjar sin fulla potential. Ökad kunskap skapar en bättre arbetsmiljö som i sin tur resulterar i ett bättre bemötande.

anpassade aktiviteter 

Anpassade aktiviteter, evenemang & boendemiljö

Konst, kultur, underhållning och firande av Pride – på vår regnbågsavdelning genomför vi regelbundet aktiviteter och evenemang. I samverkan med RFSL har vi dessutom en volontärpool där personer från hbtqi-rörelsen besöker oss med jämna mellanrum. Som grädde på moset har vi även anpassat inredningen med bland annat fin fotokonst inspirerad av hbtqi-världen.

Glädje och gemenskap

Våra engagerade aktivitetsombud är fenomenala på att erbjuda aktiviteter och evenemang för att skapa glädje och gemenskap. Antingen i grupp tillsammans med dina grannar eller enskilt. Tillsammans med RFSL har vi anpassat aktivitetsutbudet som vi löpande justerar för att svara upp för dina behov och önskemål. Naturligtvis uppmärksammar vi även hbtqi-relaterade höjdpunkter under året såväl som våra svenska högtider. Genom våra volontärer och samverkan med Svenska Kyrkan och samtalsstöd skapas nya möten för ökad livskvalitet.

Inredning och fotokonst

På avdelningen pryder regnbågsflaggan gemensamhetsutrymmena för att skapa gemenskap och stolthet. Färggranna inredningsdetaljer såväl som utbud av litteratur och filmer adderar till en harmonisk boendemiljö. På väggarna hänger fotokonst med bland annat kända hbtqi-personer genom tiderna – Eva Dahlgren, Selma Lagerlöf, Oscar Wilde och Peter Jöback för att nämna några exempel. Med jämna mellanrum anordnar vi aktiviteter och evenemang kopplade till ikonerna.

Varmt välkommen till regnbågsavdelningen på Hanveden!

frösunda äldreomsorg logo