Logga in

Till toppen av sidan

AL-gruppen Aktivt liv

Frösunda AL-Gruppen vänder sig till dig med en förvärvad hjärnskada genom en olycka, yttre våld eller sjukdom.

Vi vänder oss till dig

På AL-Gruppen har många drabbats av traumatiska hjärnskador, vilket kan innebära motoriska och fysiska svårigheter, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ökad uttröttbarhet och afasi.

Inriktning för verksamheten

Vi erbjuder olika aktiviteter som syftar till att bibehålla fysiska och kognitiva funktioner. Genom aktiviteter hjälper vi dig att hitta din inneboende styrka och potential.

Individanpassning, personligt engagemang och ett respektfullt bemötande är grunden i vår verksamhet. Du är själv delaktig i utformandet av ditt schema utifrån dina önskningar, intressen och behov. Schemat är individuellt och aktiviteter genomförs både i grupp och enskilt. Det är viktigt för oss att utgå från dig och dina behov.

Aktiviteter/arbetsuppgifter

Vi har tre huvudområden i vår verksamhet:

Kreativt skapande

I vår ateljé kan du skapa med hjälp av olika tekniker och material. Här finns inga begränsningar – skaparlusten får flöda fritt. Vi har även en verkstadsdel där det finns möjlighet till tredimensionellt skapande i exempelvis trä, lera och papiér maché.

Tillsammans skriver vi poesi, drama och noveller. Vi har ett musikrum där det finns tillgång till olika instrument som till exempel piano, gitarr, rytminstrument och enklare elektronisk utrustning. Här finns möjlighet att prova på låtskriveri, mu- sikimprovisation och spela och sjunga tillsammans. Musiken fungerar även som sinnesstimulering för de som inte kan delta fysiskt. Vi är övertygade om att musiken kan främja välmående och fungera som ett alternativt kommunikationssätt. Att spela och sjunga tillsammans ger ofta en känsla av sammanhållning och meningsfullhet.

Fysisk träning och friskvård

I vår gymnastiksal är det ständig rörelseglädje. I alla våra aktiviteter med vår fysioterapeut och hälsopedagog utgår vi från dig och dina enskilda mål. Några exempel på fysisk träning
är liggande dans, gå- och ståträning samt gruppgymnastik. Vi tränar bl.a. rörlighet, styrka, kondition och balans. Här kan du också få klassisk och taktil massage av utbildad personal.

Då vädret tillåter tar vi ofta promenader i närområdet.

Kognitiv träning

Den kognitiva förmågan stimuleras i alla olika aktiviteter i verksamheten. Vi erbjuder även specifik kognitiv träning.

Vi spelar olika spel för att stimulera exekutiv och perceptiv förmåga som exempelvis minne, uppmärksamhet, koncentration, samspel och planering. Vi har även individuella datapass som skräddarsys efter dina behov där anpassade program och hjälpmedel finns att tillgå.

Samarbete sker ofta tillsammans med logoped där en individuellt anpassad plan läggs upp.

Våra lokaler

AL-Gruppen är anpassad efter dig och vårt aktivitetsutbud, du förflyttar dig enkelt med rullstol. Vi har ateljé, gymnastikrum, datarum, musikrum, vilorum varav ett med bolltäcke och en vattensäng. Lunchen lagas tillsammans i vårt egna kök. Utflykter såsom kräftfiske och besöka museum är en del av innehållet.

Här hittar du oss

AL-Gruppen ligger i ett lugnt bostadsområde i Solna. Vid vår entré har vi en egen uteplats med odlingslådor. Under vår och sommarperioden fikar vi gärna i solen. Vi har nära till Skytteholmsparken dit vi gärna går för friskvårdsaktiviteter.

Särskild kompetens i personalgruppen

I teamet finns fysioterapeut, hälsopedagog, arbetsterapeut och aktivitetscoacher med utbildning inom musik och bildpedagogik.

Våra samarbeten

Enheten samarbetar med hjärnskadecenter och med andra viktiga personer i ditt nätverk. Vi arbetar tillsammans för att bibehålla eller stärka dina förmågor och stöttar dig i att hitta din potential.