Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Arbetslag

Söker du en daglig verksamhet för personkrets 1 i Täby? Kom och jobba på Arbetslaget!

Promenadvänligt och naturnära läge i Gribbylund i Täby med Enstaskogen och Rönningesjön runt hörnet.

Vi vänder oss främst till personer med högfungerande autism (tex aspergers syndrom) och personer med en lindrig utvecklingsstörning.

Vi är en producerande verksamhet med möjlighet till personlig utveckling och att få växa med ansvar, i syfte att öka din självständighet och organisera din arbetsdag efter egen förmåga. Du är med och planerar egna projekt och är delaktiga i ditt eget schema.

Krav och komplexitet

På Arbetslaget förväntas och uppmuntras självständigt arbete med tillgång till handledning och personalstöd. Det kan röra sig om att planera och genomföra ett projekt i snickeriet eller i syateljén, mer eller mindre komplext. För praktikplacering är kraven högre ställda. Du bör vara punktlig och i relativt stor omfattning klara självständigt arbete – med stöd från praktikhandledare, ha förmågan att ta instruktioner och att hålla ett lämpligt arbetstempo. Ibland ingår arbetsuppgifter som uppfattas som mindre roliga och som du ändå förväntas utföra.

Snickeri och syateljé

Vi har ett fullt utrustat snickeri där det finns möjlighet till all sorts trätillverkning och svarvning med mera. Vi tillverkar fågelholkar, bihotell, prydnadsföremål, träleksaker, skålar, mindre möbler – endast fantasin sätter gränserna. På verksamheten finns två hantverkspedagoger som handleder och övervakar arbetet med ett individnära fokus och bemötande.

Utöver snickeri har vi även en syateljé där vi broderar, pysslar, stickar, syr och lagar saker.

Vi tillverkar en del saker på beställning, efter individuella önskemål samt inför vårt öppet hus som vi anordnar sommar och vinter där vi säljer våra produkter i vår egen lilla butik.

Individutveckling

Arbetslaget startade ursprungligen som en renodlad verksamhet för arbetsträning där vi erbjöd möjlighet till arbetsträning och praktik på olika idrottsanläggningar. Vi har fortfarande samarbete med ett par företag och en golfbana, där det finns möjlighet för våra kunder att arbeta mer eller mindre självständigt.

Övriga arbetsuppgifter och aktiviteter som vi erbjuder är friskvård (simning eller uteaktivitet), individuella projekt av olika slag, bakning samt att alla kunder erbjuds regelbundna samtal med sin kontaktperson. Vi arbetar mot ökad självständighet hos våra kunder.

Personalens kompetens

Våra medarbetare fortbildas kontinuerligt av Frösunda med krav på årlig certifiering inom områdena kognition, bemötande och värdegrundsskapande arbete.

Alla medarbetare har utbildning och/eller lång erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning. Flera av medarbetarna är hantverkspedagoger och specialiserade inom snickeri.

  • Inriktning och uppgifter
  • Hitta till oss
  • Kontakta oss

Inriktningen för vår verksamhet

Vi arbetar med snickeri, tillverkning, kreativt arbete av olika slag, såsom arbete i syateljé, målning och skrivande med mera. Genom samarbete med några externa verksamheter finns möjlighet till praktikplats. Hos oss finns också en servicegrupp som arbetar med olika uppdrag i utflyttad verksamhet, t ex marktjänst i lunchmatsal och på kontor samt enklare vaktmästarsysslor.

Det sociala har en viktig plats i den här verksamheten med diskussioner, samtal och planeringsmoment.

Exempel på arbetsuppgifter på Frösunda arbetslag

  • Mindre och större projekt i snickeriet: exempelvis tillverkning av träleksaker, prydnadsföremål, fågelholkar och bihotell utifrån beställningar.
  • Egna projektidéer: målning, skrivande, administrativa uppgifter.
  • Arbeta i syateljén: brodera, sy och skapa olika projekt.
  • Serviceuppgifter: sköta marktjänst åt Frösundas huvudkontor, hjälpa till vid interna flyttar och transporter, enklare vaktmästeriarbeten.
  • Praktik: vi har samarbeten med en golfbana samt några andra externa platser där en del av våra kunder har utflyttad verksamhet. Praktik ställer stora krav på självständighet, både att ta sig till och från arbetsplatsen, passa tider samt utföra de arbetsuppgifter som förväntas. Tempot är också ofta betydligt högre än i verksamheten.

Adress

Frösunda Omsorg Arbetslag
Gribbylundsvägen 1A
187 62 Täby

Kontakt

Verksamhetschef: 010-130 41 31
E-post: frosunda.arbetslag@frosunda.se