Logga in

Till toppen av sidan

Danvikstull

Sedan den 1 maj 2009 driver Frösunda en daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm. Verksamheten heter Danvikstulls dagliga verksamhet.

Danvikstulls dagliga verksamhet ligger vid Hammarbykanalen vid Danvikstullsbron. Målgruppen för Danvikstulls dagliga verksamhet är vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Innehåll

Verksamheten utgår från den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. I verksamheten arbetar man gemensamt för att ge varje deltagare livskvalitet genom trygghet, trivsel, personlig utveckling och självständighet. Verksamheten har en estetisk och sinnesstimulerande inriktning. Danvikstulls dagliga verksamhet erbjuder arbetsgemenskap, kreativt skapande, trygghet och social samvaro.

Arbetet på Danvikstulls dagliga verksamhet kvalitetssäkras genom:

  • Genomförandeplan som vi upprättar tillsammans med deltagaren och/eller anhöriga/god man. Planen innefattar en tydlig struktur, en väl utvecklad dokumentation med uppföljning, utvärdering och överenskomna mål
  • En genomtänkt och strukturerad introduktion av nyanställd personal.
  • Utbildning och handledning av personalen, med uppföljning
  • Regelbundna arbetsplatsträffar
  • Att ta hänsyn till deltagarnas önskemål, samt att rapportera och dokumentera dessa
  • Att ta hänsyn till de anhörigas synpunkter på omvårdnaden
  • Samarbete med läkare, folktandvård och arbetsterapeut vid behov
  • Samverka med den enskildes boende
Entreprenadverksamhet

Frösunda har fått förtroendet att driva Danvikstull av Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning efter vunnen upphandling.