Logga in

Till toppen av sidan

Åkershus 26 – korttidsenhet

Staffanstorp kommuns korttidsenhet, Åkershus 26, drivs av Frösunda Omsorg. Här finner du en rad olika insatser och aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper.

Åkershus 26 –  korttidsenhet

E-post: akershus26@frosunda.se
Tel: 010-130 42 46

Verksamhetschef: 

Ann-Charlotte Paulsson
E-post: Ann-Charlotte.Paulsson@frosunda.se
010-130 42 40

Korttidsvistelse

Målgrupp: LSS Personkrets 1, barn, ungdomar & vuxna

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Korttidsvistelse är främst för dig som är ung vuxen och fortfarande bor med dina föräldrar. Korttidsvistelse är en insats för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning. Insatsen ges på korttidshem, stödfamilj eller på annat sätt, exempelvis lägervistelse.

Tider: En begränsad tid. Ofta enstaka natt eller en helg åt gången

Kostnad: Självkostnadspris för måltider och särskilda aktiviteter

Ansökan: Görs hos kommunens handläggare inom LSS

Korttidstillsyn

Målgrupp: LSS Personkrets 1, från 13 år

Skolungdomar från tretton år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt vid lov.

Korttidstillsynen är till för dig med funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som fortfarande har behov av det. Tillsyn erbjuds före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar. Du kan ansöka om tillsyn från dagen du fyller 13 år och fram tills att du går ut gymnasiet.

Korttidstillsynen erbjuder avkopplande och aktiva fritidsaktiviteter som ger dig både fysisk och psykisk stimulans. Du får möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn. Tillsynen kan se olika ut och anpassas efter dina individuella behov.

Tider: Före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar

Kostnad: Självkostnadspris för måltider och särskilda aktiviteter

Ansökan: Görs hos kommunens handläggare inom LSS

Avlösarservice i hemmet

Målgrupp: LSS Personkrets 1

Många personer med funktionsnedsättning vårdas av anhöriga. De anhöriga gör ofta stora vårdinsatser, och kan behöva avlösning för att vila eller för egna aktiviteter utanför hemmet. För dessa tillfällen kan man få avlösarservice.

Avlösning kan även ges till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, för att föräldrarna ska kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösning kan också ges för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort. Det finns också möjlighet till avlösning om man behöver delta i utbildning kring barnets funktionshinder.

Tider: Kan ske när som helst på dygnet

Kostnad: Denna service är avgiftsfri

Ansökan: Görs hos kommunens handläggare inom LSS

Öppna fritidsgruppen

Målgrupp: LSS Personkrets 1, 13–20 år med någon form av funktionsnedsättning

På uppdrag av Staffanstorps kommun erbjuder Frösunda Omsorg ett blandat program med olika aktiviteter för att bidra till en aktiv fritid. De flesta aktiviteterna utgår ifrån Åkershus 26 korttids- och fritidsenhet på Åkershusvägen 26.

Tider: Vardagar

Kostnad: Alla aktiviteter sker till självkostnadspris och betalas direkt på plats med jämna pengar

Anmälan: Kontakta verksamhetschefen. Kontaktuppgifter nedan