Logga in

Till toppen av sidan

Att vara närstående till någon med funktionsnedsättning.

Det finns många olika typer och grader av funktionsnedsättning, men oavsett vad, så upplever många närstående att det är tungt och svårt att stå bredvid. Speciellt när det är dags att släppa taget lite grann. Kärleken är oändlig och man vill göra allt och lite till. Vi vill alla kunna klara oss själva och vara självständiga. Den känslan och längtan finns i allra högsta grad hos personer med funktionsnedsättning.

Det är svårt att prata generellt om hur det känns att vara närstående till en person med en funktionsnedsättning. Det som inte brukar skilja sig så mycket åt, är rädslan för att den du bryr dig så mycket om, ska bli dåligt bemött, diskriminerad och/eller utstött. Du har säkert varit med om det många gånger. Tyvärr. Så ser det ut för många av våra kunder. Samhället är inte anpassat för annat än ”normala” och omgivningen vet inte hur man ska bete sig.  

På Frösunda möter vi detta varje dag och en del av vårt arbete går därför ut på att informera om vad en funktionsnedsättning innebär, och framför allt vad det inte innebär. Det innebär inte att man inte har känslor, drömmar och mål. Det innebär inte att man inte kan göra någonting. Det innebär inte att man ska låta någon annan bestämma över ens liv, varken i stort eller smått. Vi har ett löfte som vi ger till alla våra kunder, och det är att hos oss på Frösunda får du bestämma själv. 

Medarbetare med rätt kompetens och ett varmt hjärta.

För att våra kunder och även du som närstående, ska kunna känna trygghet och tillit, är kompetensen hos våra medarbetare enormt viktig. Man måste vara en god människokännare och kunna känna av, läsa av, utmana och inspirera. Krävs specialkompetens på grund av speciella vårdbehov ser vi till att säkerställa att vi har den kompetensen. Hos oss på Frösunda är det alltid kundens vilja som ska prioriteras och respekteras. Vi har nolltolerans mot dåligt bemötande och vi accepterar aldrig att våra medarbetare sviker vårt löfte. 

Lägg dig i och ställ krav!

Vi vill att du ska ställa frågor, ställa krav, komma med idéer och nya insikter. Vi vill att du som närstående ska prata med oss och säga vad du tycker. Antingen pratar du med verksamhetschefen, regionchefen, eller kontaktar Kundombudsmannen. Det är dock viktigt att komma ihåg, att det i huvudsak är kunden som vi jobbar för och lyssnar till. Det är han eller hon som bestämmer över sitt liv. Allt vi gör, gör vi för att kunden vill det. Hos oss på Frösunda är det kunden som bestämmer.Det är jobbigt för de flesta föräldrar när ens barn ska flytta hemifrån och extra jobbigt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Tills vi kommer fram till en gemensam lösning som alla är trygga med kan det behövas flera möten.

Vi låter kunderna säga vad de tycker. 

Vad vi säger om oss själva, spelar mindre roll. Det viktiga är vad våra kunder tycker om oss. Läs om vad våra kunder säger här »