Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Lundagården

Frösunda Lundagården erbjuder, i nära samverkan med ett flertal kommuner och landsting, ett kvalificerat vård- och boendealternativ för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi har LSS-beslut i personkrets 3.

Beläget i Bredaryd

Frösunda Lundagården, belägen i Bredaryd två mil väster om Värnamo, har bred kompetens, hög bemanning, individuella behandlingsplaner och hög boendestandard. Dokumentation, rutiner för läkemedelshantering och uppföljning av behandlingsplanerna är andra kvalitetsfrågor som ägnas stor vikt.

Erfaren och utbildad personal

I verksamheten arbetar psykiatrisjuksköterskor med lång erfaenhet. Det finns alltid en sjuksköterska i beredskap. Vi har även en vårdhund som sprider glädje bland våra brukare. Olga heter hon och är en Fransk Bulldog.

Tre byggnader och utslussningslägenheter

  • Tre enheter och två utslussningslägenheter. Lunden 1 består av fem lägenheter, Lunden 2 av sju lägenheter och Smeden av fem lägenheter. Samtliga lägenheter har gemensamhetsutrymmen.
  • Daglig sysselsättning sker genom kommunens dag-verksamhet.
  • Samarbete med Folkhögskolan i Värnamo.
  • Praktikplatser genom samarbete med industrin på orten.

Våra tjänster sorterar under LSS, LPT och LRV. i öppenvård

Det finns en samlad kompetens kring psykoser, tvångssyndrom, depression, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dubbeldiagnoser och personlighetsstörning. Välkommen att kontakta oss för mer information.