Logga in

Till toppen av sidan

Näsbyvägen

Näsbyvägen är ett serviceboende för personer med Asperger syndrom. Varje person som bor här har en fullvärdig lägenhet med egen ingång. I boendet finns också gemensamma utrymmen som används för samvaro och gemensamma måltider.

Utmärkande för boendet är den sociala gemenskapen. Medarbetarna ger personligt anpassat stöd och coachar de boende i deras vardag med att skapa struktur, rutiner och planering.

Genom medarbetarnas engagemang och kompetens möter vi varje person utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Verksamhetens vision:

Varje boende känner trygghet och har förutsättningar för ett självständigt möte med samhället i boende, arbete och fritid.

Insatserna utgår från var och ens behov och kan innehålla:

 • Få struktur och ordning i hemmet.
 • Planera och utföra matlagning.
 • Planera och utföra inköp.
 • Finna en fungerande dygnsrytm.
 • Gemensamma aktiviteter.
 • Individuella aktiviteter.
 • Ge stöd i de boendes fysiska och psykiska välbefinnande.
 • Coaching i att skapa och upprätthålla sociala kontakter utanför det egna hemmet.
 • Stöd på arbetsplatsen.
 • Självbestämmande.
 • Personlig utveckling.
 • Framförhållning.
 • Förstå och kunna följa samhällets krav, regler och lagar.
 • Ekonomisk utbildning i att göra en vardagsbudget.
 • Stöd i kontakter med myndigheter (söka bidrag mm.)