Logga in

Till toppen av sidan

Näset

Näset är en gruppbostad i Örebro för personer med förvärvad hjärnskada. Gruppbostaden inrymmer sex moderna lägenheter i markplan med egen uteplats.

Boendet riktar sig främst till personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder. Kognitiva funktioner är ett paraplybegrepp som omfattar många olika delar, till exempel minnesproblematik, vakenhet och uppmärksamhet, orientering i tid och rum. Det kan även innebära svårigheter med planering, ta initiativ och problemlösning.

Optimal helhetslösning med alternativa val

Gruppbostaden möjliggör ett boende där man kan ta del av såväl stadens som naturens fördelar. Utifrån individuella behov och önskemål har varje boende tillgång till personal dygnet runt och det finns en samlad kompetens kring förvärvade hjärnskador.

Individuellt anpassat stöd

I gruppbostaden skapas förutsättningar för gemensamma aktiviteter och naturliga mötesplatser. Vi ger individuellt anpassat stöd och hjälper till att skapa struktur, rutiner och planering i vardagen. Målet är att skapa trygghet, trivsel, personlig utveckling och stärka förmågan att leva så självständigt som möjligt med högsta möjliga livskvalitet.

Näset - ett boende med dig i fokus

Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser. Vi arbetar vidare med de övningar/moment som fordrar träning i hemmiljö efter anvisningar från sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped med flera.

Social träning och gemenskap i boendet skapar trivsel

Vi hjälper till att skapa en fungerande och meningsfull fritid. Stöd och feedback kring arbete eller skola är också en viktig uppgift för oss. Förutom möjlighet till gemensamma aktiviteter och måltider ger vi stöd i att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Tillsammans kan vi planera för till exempel restaurang- och biobesök, motionsaktiviteter, utflykter och semesterresor. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!