Logga in

Till toppen av sidan

Viksängen

Viksängen i Ösmo är ett serviceboende i satellitform för personer med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Viksängen i Ösmo är en centralt belägen del med bostadsbebyggelse. Bostadsområdet består mestadels av flerbostadshus. Nära till bra service med bibliotek, simhall, idrottsplatser, vårdcentral och ett centrum med butiker, restauranger och bank.

Viksängens serviceboende består av 7 satellitlägenheter som är knutna till en bemannad baslägenhet. Servicebostaden är förlagd i flerbostadshus på Björn Barkmansväg i Ösmo.

Är du redo för ett boende/egen lägenhet?

Boendet riktar sig främst till unga vuxna. Du ska vara berättigad till insatsen Boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Viksängen är ett boende med träningsinsatser. Här tränar man för att i framtiden klara sig mer självständigt. Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser. Vårt mål är trygghet, trivsel, självständighet och personlig utveckling. Varje boende har en egen fullvärdig lägenhet. I verksamheten finns också tillgång till gemensamma utrymmen i baslägenheten som kan användas för samvaro och gemensamma måltider.

Personal

Medarbetarna som omger dig arbetar som coacher och tillämpar ett pedagogiskt arbetssätt, och det finns en samlad kompetens kring Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!