Logga in

Till toppen av sidan

Bolindervägen

Bolindervägen är en nybyggd gruppbostad belägen i ett bostadsområde mitt i Järfälla. Vi vänder oss till dig som vill bo i egen lägenhet och har tillsyns- och omvårdnadsbehov efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Boendet har närhet till såväl grönområden, Mälarens vatten som Kallhälls centrum med butiker och restauranger.

Bolindervägen är ett boende där du ska trivas, känna dig trygg och ges möjlighet till personlig utveckling. Vi stödjer dig att bli så självständig som möjligt. Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser. Här har du ditt eget boende och samtidigt möjlighet till gemensam samvaro.

Goda kommunikationer

Kommunikationerna är goda med busshållsplats i anslutning till boendet och cirka 10 minuters promenad till pendeltågstation.

Individuellt anpassat stöd

Här får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att skapa struktur, rutiner och planering i din vardag. Vi ger dig också personalstöd i hushållsaktiviteter som städning, tvätt och matlagning. Allt för att ditt vardagliga liv ska vara så tryggt och trivsamt som möjligt.

Personlig genomförandeplan

Utifrån dina önskningar och behov upprättar din kontaktperson på boendet tillsammans med dig en genomförandeplan. Här beskrivs hur vårt arbete och samverkan ska se ut för att du ska nå en ökad självständighet och leva med högsta möjliga livskvalitet. Vår strävan är att tillsammans arbeta mot samma mål.

Aktiv fritid

Vi verkar för att ge dig en meningsfull och aktiv fritid utifrån dina intressen. Att träna det sociala samspelet är en viktig del i varje persons utveckling. Vi erbjuder allt från gemensamma middagar och aktiviteter, restaurang- och biobesök till motionsaktiviteter.

Goda relationer med alla runt dig

Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi som en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi med skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man utifrån dina villkor.

Anpassning efter dina behov

Personalens arbetstider är anpassade efter dina behov och du har tillgång till personal dygnet runt som har en samlad kompetens och erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.