Logga in

Till toppen av sidan

Axelsberg

Axelsbergs gruppbostad ligger belägen i ett lugnt bostadsområde centralt i Hägersten, Stockholm. Här har du som vill bo i egen lägenhet och har tillsyns- och omvårdnadsbehov efter hjärnskada i vuxen ålder din egen lägenhet och möjlighet till gemensam samvaro. Området bjuder på vackra omgivningar och promenadstråk vid Mälaren.

Axelsberg är ett boende där du ska trivas, känna dig trygg och ges möjlighet till personlig utveckling. Vi stödjer dig att bli så självständig som möjligt. Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser.

Luftiga och ljusa lägenheter

Varje lägenhet är luftig och ljus och du möblerar den efter din personliga smak. Du har tillgång till gemensamma utrymmen som kan användas för samvaro och gemensamma måltider. Du hyr din lägenhet av Frösunda och har eget hyresavtal i form av ett andrahandskontrakt. Hyran betalas månadsvis till Frösunda.

Individuellt anpassat stöd

Här får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att skapa struktur, rutiner och planering i din vardag. Vi ger dig också personalstöd i hushållsaktiviteter som städning, tvätt och matlagning. Allt för att ditt vardagliga liv ska vara så tryggt och trivsamt som möjligt.

Personlig genomförandeplan

Utifrån dina önskemål och behov upprättar du och din kontaktperson på boendet tillsammans en genomförandeplan. Här beskrivs hur vårt arbete och samverkan ska se ut för att du ska nå en ökad självständighet och leva med högsta möjliga livskvalitet. Vår strävan är att tillsammans arbeta mot samma mål.

Vi verkar för att ge dig en meningsfull och aktiv fritid utifrån dina önskemål och intressen. Vi erbjuder allt från exempelvis restaurang- och biobesök till motionsaktiviteter.

Skapa goda relationer

Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi som en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi med skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man.

Anpassning efter dina behov

Personalens arbetstider är anpassade efter dina behov och du har tillgång till personal dygnet runt som har en samlad kompetens och erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.

Vi vänder oss till dig som vill bo i egen lägenhet och har tillsyns- och omvårdnadsbehov efter hjärnskada i vuxen ålder. Du ska vara berättigad till insatsen Bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): 1:2 § och 9:9.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!