Logga in

Till toppen av sidan

Brunnsgatan

Brunnsgatans gruppbostad ligger i centrala Stockholm och vänder sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som vill ha ett eget boende/egen lägenhet och som har tillsyns- och omvårdnadsbehov efter hjärnskada i vuxen ålder.

Moderna och nya lägenheter

Gruppbostaden inrymmer sex lägenheter som finns samlade på ett våningsplan med en gemensam balkong.

Kognitiva funktioner är ett paraplybegrepp som omfattar många olika delar, till exempel minnesproblematik, vakenhet och uppmärksamhet, orientering i tid och rum. Det kan även innebära svårigheter med planering, ta initiativ och problemlösning.

Ett boende på dina villkor

Här har man sitt egna boende samtidigt som det finns möjlighet till gemensam samvaro. Utifrån individuella behov och önskemål har varje boende tillgång till personal dygnet runt och det finns en samlad kompetens kring förvärvade hjärnskador.

Individuellt anpassat stöd

På Brunnsgatan får man ett individuellt anpassat stöd och service vad gäller att skapa struktur, rutiner och planering i vardagen. Vi ger också personalstöd i hushållsaktiviteter som städning, tvätt och matlagning.

Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser. Vi arbetar vidare med de övningar/moment som fordrar träning i hemmiljö efter anvisningar från sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped med flera.

Social träning och gemenskap i boendet skapar trivsel

Vi jobbar för att bibehålla och skapa goda relationer, bland annat samarbetar vi med skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man. Tillsammans kan vi planera för olika kultur- och motionsaktiviteter för att skapa en aktiv och meningsfull fritid.

Du ska vara berättigad till insatsen Boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!