Logga in

Till toppen av sidan

Fru Maria

Fru Marias gruppbostad består av sex lägenheter och ligger beläget i ett lugnt bostadsområde i Älvsjö. Vi vänder oss till dig som vill bo i egen lägenhet och har en utvecklingsstörning, autism samt autismliknande tillstånd.

Fru Maria är ett boende där du ska trivas, känna dig trygg och ges möjlighet till personlig utveckling. Vi stödjer dig att bli så självständig som möjligt. Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser.

På Fru Marias gruppboende får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att skapa struktur, rutiner och planering i vardagen. Vi ger dig också personalstöd i allt arbete i din bostad som städning, tvätt och matlagning. Allt för att din vardag ska vara så trygg och trivsam som möjligt.

Utifrån dina önskningar och behov upprättar din kontaktperson tillsammans med dig en personlig genomförandeplan. Här beskrivs hur vårt arbete och samverkan ska se ut för att du ska nå en ökad självständighet och leva med högsta möjliga livskvalitet. Vår strävan är att tillsammans arbeta mot samma mål.

Vi verkar för att ge dig en meningsfull och aktiv fritid utifrån dina intressen. Att träna det sociala samspelet är en viktig del i varje persons utveckling. Vi erbjuder allt från gemensamma middagar och aktiviteter, restaurang och biobesök till motionsaktiviteter.

Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi som en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi med skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man utifrån dina villkor.

Personalens tider är anpassade efter dina behov och du har tillgång till personal som har en samlad kompetens och erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.