Logga in

Till toppen av sidan

Kaveldunet

Kaveldunet är ett serviceboende med sex platser. Boendet vänder sig till vuxna dig med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har erfarenhet av framförallt Aspergers syndrom men även av ADHD, psykoser, bipolär sjukdom och ätstörningar.

Boendet ligger i ett villaområde i norra Täby i närheten av natur och rekreationsområden. Goda bussförbindelser till Täby, Arninge Centrum samt Vallentuna. Varje boende har en fullvärdig lägenhet och i boendet finns gemensamma utrymmen som används för samvaro och gemensamma aktiviteter. Verksamheten är bemannad dygnet runt med sovande jour nattetid.

Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan med konkreta mål som syftar till att skapa förutsättningar som ger dig trygghet, trivsel, självständighet samt personlig utveckling.

Målen och insatserna utgår från varje persons behov och förutsättningar och kan bland annat handla om:

  • Stöd och träning i praktiska sysslor i hemmet
  • Stöd att skapa struktur i vardagen
  • Motivation att äta hälsosamt samt motionera regelbundet
  • Motivation att delta i samhällets utbud av aktiviteter och evenemang
  • Stöd i kontakter med myndigheter och vårdgivare
  • Samtalskontakt och planering