Logga in

Till toppen av sidan

Skolan som anpassar sig efter eleverna.

Barn och ungdomar med autism, autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning behöver ofta extra stöd och hjälp för att kunna utvecklas och lära sig nya saker. På våra särskolor har vi möjlighet att ge varje enskild elev precis det stöd som han/hon behöver, och eftersom skolorna är små med ett litet antal elever, så skapas en trygg och lugn miljö. 

Undervisningen omfattar alla ämnesområden och utlärningssättet, hjälpmedlen och resurserna anpassas efter elevens behov. Varje elev har också ett eget stöttande team bestående av tränare, lärare, personliga assistenter och metodhandledare. Självklart ingår även föräldrarna och eleven i detta team. En gång i månaden träffas teamet för handledning, uppföljning av elevens kunskapsutveckling och genomgång av den individuella utvecklingsplanen (IUP). 

Lära genom att göra.

Den största skillnaden mellan en traditionell skola och en särskola, är att skolämnena läses i kombination med utmanande aktiviteter. Vi tränar också på vardagliga situationer som förenklar barnets liv ute i samhället och som gör att man klarar sig mer självständigt. De aktiviteter som vi arrangerar, anpassas efter varje elev och kan exempelvis vara fjällresor, inlinesåkning, slalom, bowling, klättring och cykling. 

Glädje och äventyr leder till kunskap och mod.

Det ska vara roligt att lära sig nya saker. Det ska vara roligt att gå till skolan. Känner man så, blir inlärningen som bäst. Därför är glädje och äventyr en röd tråd i våra olika särskolor. En av skolorna heter till och med Äventyrsskolan. På Frösunda jobbar vi hårt för att man ska tro på sig själv och våga. Vi motiverar, inspirerar och utmanar eleverna då vi vet att man genom ökat självförtroende, kommer att vilja lära sig nya saker.  

"Att lyckas"-pedagogik.

Att bygga upp ett självförtroende och en tro på sig själv, är en av våra viktigaste uppgifter. Vi delar in all inlärning och träning i små steg, för att man hela tiden ska uppleva känslan av att man lyckas. All träning sker givetvis i nära samförstånd med föräldrarna. 

Målen på våra särskolor är att alla elever ska:

  • Känna glädje och nyfikenhet när de kommer till skolan.
  • Känna lust till att lära sig nya saker.
  • Öka sin förmåga att använda sin nya kunskap i olika miljöer.
  • Vilja lära sig och använda modern teknik.
  • Känna ett ökat självförtroende genom vår "att lyckas"-pedagogik.
  • Bli inspirerade och utmanas för att locka fram viljan att prova på nya saker.

Så gör du om du vill börja på en särskola »

Att träna för livet utanför.

Det som andra barn lär sig på egen hand, måste våra elever träna hårt för att lära sig. Genom att anpassa lokalerna efter de utmaningar som finns ute i samhället, blir träningen en del av vardagen i skolan. 

Matsalen fungerar som en lunchrestaurang och det finns möjligheter att lära sig använda en tvättmaskin, bädda sängen och stryka kläder. Hos oss får varje elev möjlighet att testa nya aktiviteter och intressen, vilket ofta leder till ett friare liv utanför skolan. 

Att bli förstådd och kunna klara sig själv.

Många av våra elever har svårt att kommunicera. Ofta är det bara närstående som kan förstå betydelsen av uttryck, rörelser, miner och gester. Detta försvårar såklart chansen till ett självständigt liv. Vi lägger därför stort fokus på att utveckla förmågan att göra sig förstådd och vi tränar på att kunna ta ögonkontakt, imitera rörelser och förstå uppmaningar, vilket är grunden för kommunikation. I vår gymnasieskola förbereder vi också eleverna för ett vuxenliv. Målet är att man ska kunna leva så självständigt som möjligt med boende, arbete och fritid.Utmanande beteenden är ofta en följd av en frustration som omvärlden skapar och inte förstår. Frustrationen beror i sin tur ofta på att man inte blir förstådd på rätt sätt och vice versa. Vi fokuserar därför på att lära eleverna att utveckla ett språk, som är lätt för omgivningen att förstå. Språket är antingen verbalt, ibland med tecken som stöd, eller med bilder. 

Vårt arbete mot diskriminering och kränkning.

Människor med en funktionsnedsättning blir ibland bedömda utifrån sin funktionsnedsättning, inte utifrån vem man är som människa. Ofta råkar de ut för diskriminering och ibland även kränkningar. I vårt arbete ingår det också att informera, upplysa och ändra på samhällets syn och bemötande av människor med funktionsnedsättning. Vårt mål är att de hos oss får vara med och bestämma själva och därmed ta en plats i samhället och bryta utanförskapet. 

Ställ krav och säg vad du tycker.

För oss på Frösunda är det viktigt att både elever och vårdnadshavare känner förtroende för oss och det vi gör. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi vill därför att du ska ställa frågor, ställa krav, komma med idéer, klagomål och nya insikter. Vi vill att du som närstående ska prata med oss och säga vad du tycker. Kontakta i första hand arbetslagsledare, lärare eller tränare som har ansvar för ditt barn. Du kan även vända dig till vår Kundombudsman.

= Lediga platser = Inga lediga platser = Personlig assistans

Frösunda Pandionskolan

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för att stärka elevens självkänsla och erfarenheter av att få lyc Läs mer


Frösunda Pandionskolan

Verksamhet:

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för a...Läs mer

Ikasus Friskola

Ikasus är en grundsärskola - träningsskola, för årskurserna F-10 samt gymnasiesärskola - träningsskola, med individuellt program. Skolan ligger i Vallentuna och Läs mer

Funktionsnedsättning Skola

Ikasus Friskola

Verksamhet: Funktionsnedsättning

Ikasus är en grundsärskola - träningsskola, för årskurserna F-10 samt gymnasiesärskola - träningssko...Läs mer

Äventyrsskolan

Frösunda erbjuder skolgång i en grundsärskola, vilket även innefattar inriktningen träningsskola, för årskurserna 6 till 9 samt en gymnasiesärskola. Skolan rikt Läs mer

Funktionsnedsättning Skola

Äventyrsskolan

Verksamhet: Funktionsnedsättning

Frösunda erbjuder skolgång i en grundsärskola, vilket även innefattar inriktningen träningsskola, fö...Läs mer