Logga in

Till toppen av sidan

Äventyrsskolan

Frösunda erbjuder skolgång i en grundsärskola, vilket även innefattar inriktningen träningsskola, för årskurserna 6 till 9 samt en gymnasiesärskola. Skolan riktar sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning. Skolan kallar vi Äventyrsskolan.

Här får du läsa skolämnen i kombination med utmanande aktiviteter och träna på mötet med det vardagliga samhället. Skolan är liten, elevantalet är maximerat till 15 elever, vilket ger förutsättningar för en trygg läromiljö.

Utgår ifrån dig

Inom gymnasiesärskolan utgår vi från ditt individuella behov och förbereder dig för ett så självständigt vuxenliv som möjligt med boende, arbete och fritid. Allt arbete utgår ifrån det konkreta och strävar mot det abstrakta. I vår pedagogik ingår äventyrsdelen, det som kännetecknar Äventyrsskolan.

Aktiviteter i fokus

Syftet är att skapa konkreta upplevelser som knyter an till det som är välkänt och som stimulerar till att våga upptäcka nya situationer. Eftersom vi utgår från varje individs behov, skapar vi situationer som ger nya erfarenheter och ny kunskap. Vägen till denna kunskap går via aktiviteter som planeras av specialpedagoger och elevassistenter. Exempel på aktiviteter är fjällresor, inlinesåkning, slalom, bowling, klättring och cykling - blandat med olika kulturaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel. För att enklare ta oss ut på olika aktiviteter har vi egna bussar.

Vår vision

  • Alla elever ska känna glädje och nyfikenhet när de kommer till skolan.
  • Eleverna ges lust att inhämta ny kunskap och öka förmågan att använda den i olika miljöer.
  • Eleverna ges verktyg samt sporras att använda modern teknik.
  • Eleverna ges ökat självförtroende genom vår "att lyckas"-pedagogik och ökar förutsättningarna att vilja prova på nya saker - därigenom bidrar skolan till att ge större livsutrymme.

 

Diskriminering och kränkande behandling

Här kan du ladda ned plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan.

Diskriminering och kränkande behandling

Ansökan till Äventyrsskolan