Logga in

Till toppen av sidan

Ikasus Friskola

Ikasus är en grundsärskola - träningsskola, för årskurserna F-10 samt gymnasiesärskola - träningsskola, med individuellt program. Skolan ligger i Vallentuna och riktar sig till elever som har autism/autismliknande tillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

 

Undervisningen på Ikasus bygger på de enskilda elevernas skiftande förutsättningar och potential, men den bärande tanken är att inlärning fungerar bäst när det är roligt. Därför är vi noga med att alltid försöka hitta glädjen och motivationen i elevernas undervisning och träning. All undervisning är anpassad efter varje elevs förutsättningar och planeras utifrån en för varje elev individuell utvecklingsplan (IUP).

Ikasus grundades för mer än tio år sedan som en friskola, med den uttalade målsättningen att ge ett inlärnings- och utvecklingsstöd för de elever, som hade det allra svårast i skolan. Ikasus är idag en integrerad del av Frösunda Omsorg AB, och tillhör affärsområdet ”Funktionsnedsättning”. Detta innebär att Ikasus i dag har en trygg och resursstark huvudman, som ser skolverksamheten som en naturlig del av verksamheten.

Vi har god kompetens inom området autism och lång erfarenhet av att möta elever med metoder som bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA). Ikasus arbetar som en träningsskola inom särskolans ram, och även om vi i mångt och mycket fungerar som andra skolor, så har vårt sätt att arbeta med TBA, och de goda resultat vi genom åren har kunnat visa, väckt uppseende inte bara i Sverige utan även i andra länder, till och med så långt bort som i t.ex. Japan och Nya Zeeland. Många elever börjar hos oss i unga år, och fortsätter sedan hela sin skolgång hos oss och slutar med studenten.

Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för aktiv inlärning, så att eleven genom långsiktig träning kan tillägna sig nya kunskaper och färdigheter. Vår målsättning är att varje elev på Ikasus ska ha en god möjlighet att – inom ramen för sin egen förmåga och med hänsyn till sin egen funktionsnedsättning – kunna få goda möjligheter till självständighet; att i görligaste mån klara sig själva och kunna leva i samhället, utanför familjen och skolan.

Börja på Ikasus?

Om du vill att din dotter/son ska börja hos oss, så är du välkommen att ringa eller mejla direkt till tf rektor Mats Vikström, tel 010-130 40 44 resp. mats.vikstrom@frosunda.se Vi har tre stadier – f-6, högstadium och gymnasium – och även om våra sammanlagt 36 elevplatser ofta är fullt utnyttjade, så gör vi allt för att hjälpa till.


Ikasus erbjuder också korttidsboende

Ikasusskolan och vårt kortidsboende har ett nära samrabete vilket gör att eleven bemöts med samma förhållningssätt genom hela dagen. Läs mer om Ikasus korttidsboende.

Ansök till Ikasus

Ladda ner och fyll i formuläret nedan.

Ansök till Ikasus friskola