Logga in

Till toppen av sidan

Vinbärsvägen

Nära skog och natur men ändå bara ett par kilometer från centrala Gävle hittar du Vinbärsvägen. Vinbärsvägen är en gruppbostad inom socialpsykiatrin som riktar sig till vuxna i åldrarna 21–65 år.

Målgrupp

Vinbärsvägen vänder sig till vuxna i alla åldrar, 21–65 år med psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter att sköta ett eget boende.

Arbetsmetoder

Vi arbetar i enlighet med vårt psykosociala behandlings- koncept där kunskap om kognition är vägledande för att säkerställa att vi bemöter varje individ i enlighet med dennes individuella behov och förmågor.

Här präglas vardagens alla göromål och situationer av en anda som möjliggör positiv utveckling för individen. Vardagliga träningssituationer leder till att nya verktyg, färdigheter och strategier kan börja tillämpas, så att individen på sikt blir mer självständig och hittar framgångsrika sätt att hantera och bemästra vardagens alla utmaningar.

Vid placering på Vinbärsvägen bygger vi tillsammans med kunden en struktur för att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag utifrån det salutogena förhållningssättet och normaliseringsprincipen. Vi arbetar utifrån MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett självständigt liv).

Målsättning

Vår målsättning är att se till varje individs styrkor och resurser, utifrån ett salutogent perspektiv. Vi arbetar alltid för att med rätt förutsättningar och individanpassat stöd uppnå en positiv utveckling för varje enskild individ. Vi arbetar med att stärka individens tilltro till sig själv och sin omgivning.

Fysisk miljö

Boendet ligger grönt och lummigt placerat i Sätra, norra Gävle.

Byggnaden är totalrenoverad 2019 och helt anpassad som bostad med särskild service. Lokalerna rymmer tio fullvärdiga lägenheter, sällskapsrum, aktivitetsrum, kök och personalrum med kontor. Det finns goda möjligheter till friluftsaktiviteter i området och för övrigt utförs aktiviteter i Gävle. Fyra kilometer från boendet ligger idrottsområdet Gavlehov med hockey, fotboll, friidrott, trav samt ett naturreservat.

Antal platser

Vinbärsvägen har tio platser och tio lägenheter.