Logga in

Till toppen av sidan

För personer som har svårt att komma i arbete.

Att komma igång med aktiviteter och våga ta klivet fullt ut i samhället, kan vara svårt när man inte mår bra. På Frösunda erbjuder vi arbete för människor som exempelvis har drabbats av psykisk ohälsa. Våra verksamheter är uppbyggda så att man har möjlighet att prova olika arbetsuppgifter under arbetsplatsliknande förhållanden. På så sätt har man möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Öppenvård för ungdomar 15-20 år

Det finns perioder i livet då man kan behöva extra stöd för att klara vardagen. Ibland behöver man stödinsatser för att kunna förändra en svår situation. På Frösunda erbjuder vi öppenvård för ungdomar mellan 15-20 år, som har behov av stödinsatser runt sitt boende. Vi kan också hjälpa till med praktikplats och utbildning. Hur vårt stöd ser ut beror på individen. Vi utgår från personens behov och arbetar med KBT; Kognitiv Beteendeterapi och programverksamheter som ART, Re-pulse, Vägvalet m m.

Recovery coaching för hållbar alkohol- och drogfrihet

En av de största utmaningarna inom missbruksvård är att behandlingen är tidsbegränsad, medan utmaningen för personen är livslång. Risken för återfall är som störst direkt efter avslutad behandling, då det är i hemmamiljön och ute i samhället som de verkliga utmaningarna finns. För att minska risken för återfall, så erbjuder vi på Frösunda eftervårdstjänsten Glappet Recovery Coaching.
Det går ut på att ge ett professionellt stöd direkt vid utskrivningen. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan med meningsfulla mål och delmål, som ger en hållbar nykterhet eller drogfrihet. Vi arbetar coachande och fokuserar på att personen ska komma in i samhället genom arbete, utbildning, bostad och fritidssysselsättning.

Frösunda återrapporterar strukturerat till socialtjänsten efter socialtjänstens önskemål.

= Lediga platser = Inga lediga platser = Personlig assistans