Logga in

Till toppen av sidan

Information och FAQ kring covid-19

Här har vi samlat information angående covid-19 till dig som arbetar hos Frösunda Omsorg. Observera att situationen som råder ändras från dag till dag. Frösunda följer Folkhälsomyndighetens råd och vi uppdaterar våra direktiv utifrån det. Tänk därför på att informationen på denna sida snabbt kan ändras.

Har du frågor om covid-19?

Har du frågor hur coronasituationen ska hanteras i just ditt assistansuppdrag så är du välkommen att kontakta din chef.

Om du andra funderingar, så kontakta oss via formuläret.

770x344-INFORMATION-TILL-MEDARBETARE-3.png

Vaccination mot Covid-19

Information till verksamhetschefer, personliga assistenter och övriga medarbetare angående vaccination för våra medarbetare. Vaccinationen mot Covid-19 är helt frivillig men Frösundas företagsledning rekommenderar starkt att alla tackar ja till erbjudandet om vaccinering mot Covid-19.

PERSONLIG ASSISTANS

Vad gäller för Frösundas verksamheter i och med covid-19?

Frösundas verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga och kan inte stängas ner eller begränsas på grund av risken för smittspridning. Det innebär att medarbetare på äldreboenden, sjukhus, gruppbostäder inom LSS samt personlig assistans arbetar med kunder som ibland är sjuka i smittsamma sjukdomar.

En enskild arbetstagare kan inte vägra att komma till arbetet med hänvisning till risk för att bli smittad.

Personliga assistenter hör till den grupp yrkesverksamma som kommer att få tillgång till barnomsorg även om förskolor skulle stänga.

Vad är viktigt för mig som personlig assistent att tänka på?
 • Följ de basala hygienrutinerna och Folkhälsomyndighetens råd. Grunden för att skydda dig själv och andra från smitta är basala hygienrutiner. Om du inte har kunskap om basala hygienrutiner ska du omgående göra Socialstyrelsens webbutbildning. Frösunda har även informerat kunder och närstående om Folkhälsomyndighetens råd för hur man kan undvika smitta och smittspridning.
 • Ta ansvar! Om du börjar känna dig sjuk ska du stanna hemma. Ring inte till kund eller närstående, de ska inte fatta beslut om huruvida du som assistent kan jobba eller inte, det ansvaret ligger på dig som assistent. Sjukanmälan gör du till din verksamhetschef. På kvällar och helger görs sjukanmälan till centralbemanningen på 010-130 40 40.
 • Om du eller någon av dina närstående tillhör en riskgrupp uppmanas du att kontakta din läkare och berätta vad du arbetar med. Om läkaren bedömer att ditt arbete innebär en stor risk för dig kan det finnas möjlighet att få ett sjukintyg eller intyg om Smittbärarpenning.
 • Frösunda har god tillgång till adekvat skyddsutrustning. Fråga din chef vilken utrustning du behöver och hur du ska använda den.
Hur smittar covid-19? Vilka är vanliga symtom på covid-19?
Vad ska jag göra vid misstanke om att kunden är smittad av covid-19?
 • Om kund insjuknar i misstänkta symtom på covid-19 som feber och övre luftvägsinfektion, är det viktigt att snabbt tillsammans med kund vidta åtgärder så att vederbörande ”isoleras”. Det vill säga inte ägnar sig åt aktiviteter utanför hemmet.
 • Kontakta hälso- och sjukvården på samma sätt som ni eller kund vanligtvis kontaktar dem. Följ hälso- och sjukvårdens direktiv för den fortsatta vården. Kontakt brukar vara med kundens vård- eller hälsocentral, eller ring 1177. Ha symtomkartan redo som hjälp för att urskilja kundens symptom. Vid svåra symtom ring 112.
 • Hälso- och sjukvården kan svara på om kunden tillhör en riskgrupp. Det är viktigt att du eller kunden berättar att hen har personlig assistans och inte kan isolera sig själv hemma.
 • Kontakta din verksamhetschef för att diskutera bemanning, eventuell skyddsutrustning samt isolering.
 • Det är viktigt att du som personlig assistent har en god handhygien – följ basala hygienrutiner!
 • Om din kund är misstänkt eller konstaterad infekterad med corona, ta med ombyte och byt kläder vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.
 • Verksamhetschefen ansvarar för att informera god man/förvaltare och övrig personal.
 • Tänk på att kunden behöver ha lämnat samtycke för att vi ska ha rätt att informera närstående. Detta vet din verksamhetschef.
Vad ska jag tänka på vid vård av kund med konstaterad covid-19?

Information från FHM

Information från Socialstyrelsen

Kontrollera även vårdhygiens webb i din region.

Om du jobbar med kund med konstaterad covid-19 bör du även göra Socialstyrelsens utbildning med särskild inriktning på skyddsutrustning

ARBETSRÄTT

Hur kommunicerar vi med kunder och/eller närstående om en medarbetare konstateras vara smittad av covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som omfattas av Smittskyddslagen. Det innebär att en person som tror att hen har covid-19 har en skyldighet att kontakta vården så fort som möjligt. Den som har sjukdomen måste sedan följa de råd och instruktioner som hen får av ansvarig läkare. Det är läkaren som avgör om en smittspårning ska inledas och vilka som kan ha exponerats för smittan och ska kontaktas. Vi som arbetsgivare får däremot INTE berätta för kunder och närstående om en medarbetare insjuknat, det faller under sekretess.

Arbetsplikt?

Våra verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga och kan inte stängas ner eller begränsa verksamheten på grund av risken för smittspridning. En enskild arbetstagare kan inte vägra att komma till arbetet med hänvisning till risk för att bli smittad.

Som verksamhetschef är det dock viktigt att du lyssnar in dina medarbetare. Har du en närstående som tillhör riskgrupp, eller tillhör du kanske själv en riskgrupp? Meddela din verksamhetschef så hen har kännedom om det inför en eventuell smittspridning på din arbetsplats.

Om ni får en smittspridning på arbetsplatsen bör medarbetare som tillhör riskgrupp rådgöra med 1177 eller behandlande läkare.

Restriktioner för medarbetare?

Som arbetsgivare har vi rätt att leda och fördela arbetet. Vi kan be medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har däremot inte rätt att sätta upp regler för vad medarbetarna får göra på sin fritid. Arbetsgivaren kan alltså inte förbjuda medarbetare från att resa, delta i olika aktiviteter eller besöka sjuka släktingar.

SJUKDOM

Vad gäller vid sjukdom, vab och Familjekarantän?

Observera att förändringar kan ske snabbt, dagsaktuell information hittar du här:

Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Missade vi något?

Ställ en fråga till oss!

* Jag godkänner villkoren